Hållbarhet bygger på förtroende

För oss handlar hållbarhet om omsorg. Att bry sig om miljön, bry sig om våra kunder, bry sig om vårt team, bry sig om varandra.

Vi är koldioxidnegativa 2021

Vi dubblakompenserar alla våra koldioxidutsläpp från och med 2021.

Vi är biologiskt nedbrytbara

Alla våra muggar, lock och sugrör som används i servering av våra smoothies är biologiskt nedbrytbara.

Grön, förnybar energi!

Där vi kan välja, har vi ändrat till förnybar energi i våra Jungle Juice Barer

Karma x Jungle Juice Bar

Reducering av matavfall är ett ständigt pågående arbete i vår dagliga verksamhet

Vår hållbarhetsresa

Hållbarhet är en del i vårt vardagliga beslutsfattande.

Det är viktigt för oss att våra kunder kan njuta av våra produkter med gott samvete, som en del av en ansvarsfull, klimatvänlig livsstil.

 

Alla våra ingredienser har noggrant testats och vi vet deras ursprung. Alla ingredienser är så naturliga som möjligt och de innehåller aldrig tillsatt socker eller andra tillsatser. Vi kompenserar alla koldioxidutsläpp som orsakas av våra produkter.

 

Vårt teams välbefinnande är också viktigt för oss. Många medlemmar i vårt team är i sitt första jobb hos oss, vilket innebär att vi har ett särskilt ansvar för det intryck de får av arbetslivet. Vi vill erbjuda dem ett jobb där de känner sig glada och trygga, och som de kan vara stolta över. Först då kan vi vara säkra på att omsorg och positiva känslor också förs vidare till våra kunder.

 

Jungle Juice Bar är inte bara en kedja, det är en Tribe. Därför handlar vårt hållbarhetsarbete inte om kedjan i sig, utan om våra kunder, våra teammedlemmar och våra vänner. Till exempel är att slåss för klimatförändringar ett tema som är viktigt för hela Triben.

 

Hållbarhet och omsorg bygger på att vår Tribe kan lita på oss. Vi anser att det är viktigt att förtjäna detta förtroende.

Vår hållbarhetsresa

Hållbarhet är en del av vårt dagliga beslut. Här är några milstolpar från vår resa.

2010

Noora och Petteri Fagerström skapade Jungle Juice Bar för att erbjuda växtbaserade, hälsosamma, näringsrika och läckra smoothies.

2011

Jungle Juice Bar börjar använda muggar gjorda av bioplaster för första gången.

2015

Vi börjar med välgörenhetskampanjer. För varje smoothie som säljs i kampanjen skänker vi 1 Euro till en utvald välgörenhetsorganisation.

2017

Vi börjar köpa handgjorda lampor från indiska byn i Odisha för att stödja lokalsamhället och ge en rättvis inkomst. Varje lampa är unik och tillverkad av återvunnet material.

2018

Vi börjar använda endast bioplast till alla våra muggar och lock.

2019

Vi börjar använda grön energi i alla våra barer när det är möjligt. Vi siktar mot att använda 100% grön energi till 2021 tillsammans med våra partners.

Vi går med i ResQ Club-appen i Finland för att minimera matsvinnet.

2020

Vi går med i Karma-appen i Sverige för att minimera matsvinnet.

Vi blir klimatneutrala och börjar kompensera alla koldioxidutsläpp från våra produkter.

2021

Vi blir klimat positiva eller kol negativ. Vi börjar kompensera dubbelt för alla koldioxidutsläpp från våra produkter, och tar på så sätt bort mer koldioxid från atmosfären än vi producerar.

2022

Vi kommer att minska våra koldioxidutsläpp genom att aktivt använda el- och vatteneffektivt jordbruk för våra inköp.
Vi kommer också att minska utsläppen av packning av våra produkter genom att börja använda papper eller återvunna PET-muggar.

Jungle Juice Bar blir koldioxidnegativ 2021

Vi får alla färska och läckra frukter och bär från naturen. Det  är viktigt för oss att ge tillbaka till Djungeln!

En växt-baserad färsk smoothie full av vitaminer och god energi är en klimathandling i sig. Våra smoothies är bra för dig och bra för planeten, eftersom de har en relativt litet CO2 avtryck.

Ändå vill vi göra ännu mer! Därför kompenserade vi alla utsläpp från alla smoothies som såldes 2020. Koldioxidneutralitet innebär att vi inte bidrar till klimatförändringarna.

I framtiden vill vi att varje smoothie i sig ska vara en liten liten klimatakt!

Sedan början av 2021 har vi dubblakompenserat alla våra produkters koldioxidutsläpp, vilket innebär att vi är koldioxidnegativa och klimatpositiva. I praktiken innebär detta att vi kommer att ta bort mer CO2 från atmosfären än vi producerar.

 

Vi vill erbjuda skuldfria och läckra smoothies som är en del av en ansvarsfull, klimatvänlig livsstil.

– Elli Holappa, VD, JJB

För våra medarbetare vill vi erbjuda en arbetsplats som de kan vara stolta över.

– Elli Holappa, VD, JJB

Hur vi beräknade vårt koldioxidavtryck

Våra växtbaserade produkter har ett relativt litet koldioxidavtryck. Vi har också vidtagit andra åtgärder för att minimera vårt fotavtryck, såsom att använda endast grön energi och biologiskt nedbrytbara paketeringar. Men som de flesta företag, producerar vi fortfarande vissa koldioxidutsläpp.

Naturresursinstitutet Finland (LUKE) har beräknat den totala mängden utsläpp vi producerar, så siffrorna baseras på oberoende och opartisk information. Siffrorna omfattar alla utsläpp som produceras i växande och producera våra ingredienser, producera  bio plastmuggar och sugrör, användning av rengöringsmedel, vattenanvändning, råvaror och interna leveranser, energiproduktion, smoothie making och avfall.

 

Kompensation av våra utsläpp

Vår partner South Pole kompenserar för våra utsläpp. Vi köper carbon credits enligt mängden av våra utsläpp, och South Pole använder dem i projekt som minskar mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären. Jungle Juice Bar vill styra ersättningen till projekt som tar i hänsyn den biologiska mångfalden och välbefinnandet av lokalbefolkningen, utöver den positiva påverkan på klimatet.

Projekt som bäst lämpar sig för detta är skogsskyddsprogram, som på ett hållbart sätt minskar trycket av den lokala avskogningen.

Jungle Juice Bar deltar i två regnskogsprogram: South Amazon Forest Protection  – programmet i Brasilien och Nakhon biogas projektet i Thailand.

South Amazon Forest Protection -programmet skyddar de hotade södra delarna av Amazonas regnskog från avskogning. Avskogningen har påskyndats av boskap, och både laglig och olaglig avverkning. Genom att skydda regnskogen genom South Amazon Forest Protection -programmet skyddar vi den rika biologiska mångfalden i området och stöder lokalbefolkingens välbefinnande.

Mer info om South Amazon Forest Protection  -programmet i Brasilien:  https://a.southpole.com/public/media/302290/2290.pdf

I Thailand produceras tapiokastärkelse, en produktion som resulterar i stora mängder avloppsvatten. Öppna avloppspooler släpper ut en stor mängd metan, en växthusgas som är 21 gånger mer potent än koldioxid, i atmosfären. I Nakhon biogas-projektet har ett system byggts i avloppsbassängerna som tar tillvara på metalutsläppen och använder dem i energiproduktion. Projektet kommer därför inte bara undvika metanutsläpp utan även ersätta användningen av fossila bränslen.

Mer info om Nakhon biogas projektit i Thailand:

https://a.southpole.com/public/media/300990/0990.pdf

 

Tikau

Tikau lampor som finns i våra barer är handgjorda i Odisha, Indien. Lamporna är tillverkade av alla naturliga och återvunna material. Varje lampa är unik. Genom att köpa lamporna från Odisha, supporterar vi självförsörjning och egenmakt för människor av lägre kast på landsbygden.

Vi är bionedbrytbara!

Alla muggar och lock som används för att servera våra drycker är tillverkade av PLA-bioplast och är därför både biobaserade och biologiskt nedbrytbara.

PLA-plast har för tillfället det minsta koldioxidavtrycket av de plastalternativ som används i livsmedelsindustrin. Det är industriellt komposterbart, så det kan återvinnas med bioavfall.

Vi använder pappersugrör enligt EU-lagstiftning.

Grön, förnybar el!

Vi har bytt till grön förnybar el i alla Jungle Juice Bars, där vi har möjlighet att välja den el vi använder själva. Den el vi använder genereras av vind, sol eller vattenkraft. Vi utmanar också alla övriga köpcentrum och våra hyresvärdar att byta till grön el!

Karma X Jungle Juice Bar

Att minska matsvinnet är en viktig klimatåtgärd och vi har också arbetat aktivt med detta. I samarbete med Karma-appen för matavfall har vi sedan vi började vårt samarbete med Karma, minskat Co2-utsläpp med 50,4kg, Karma-appen används aktivt i alla våra barer.

Matsäkerhet och allergier

Anmäl alltid eventuella allergier! Vi bearbetar flera allergiframkallande råvaror i tillverkningen av våra drycker. I tillverkningen kan vi aldrig till 100 % utesluta risken för korskontaminering.